De Caique Workshop van Nederland & België......

"Ontdek Hoe Fascinerend het is om Caique's
te houden als Huisdier "

Algemene Voorwaarden CaiqueWorkshop.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op CaiqueWorkshop.nl.

Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via CaiqueWorkshop.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op CaiqueWorkshop.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Een link naar het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. De bedenktijd vervalt nadat de gebruiker heeft ingelogd en dus gebruik heeft gemaakt van het aangeboden waardevolle digitale lesmateriaal. Er worden dan geen betalingen meer geretourneerd na annulering. Tot die tijd kan uiteraard na betaling worden geannuleerd met restitutie.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met CaiqueWorkshop.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op CaiqueWorkshop.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij CaiqueWorkshop.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van CaiqueWorkshop.nl. Dit geldt dus ook voor alle te downloaden cursus materialen, zoals te doen gebruikelijk bij digitale producten. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 CaiqueWorkshop.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. 3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 CaiqueWorkshop.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan CaiqueWorkshop.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen. 4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van CaiqueWorkshop.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Diversen Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CaiqueWorkshop.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling. 5.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5.3 Door inschrijving verklaard gebruiker zich nadrukkelijk 100% akkoord met alle boven genoemde voorwaarden.